Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.

Nieuws

Nieuwsbrief IKB Nr. 13 2018

Voortgang versterking IKB Ei en vaststelling deelnemersbijdrage 2019 Om het vertrouwen in onze producten zeker te stellen wordt IKB Ei momenteel aanzienlijk versterkt. Dit naar aanleiding van de conclusies uit het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van de Commissie Sorgdrager en het eindrapport van de sectorwerkgroep Versterking Zelfregulering ... Lees verder »

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 12 2018

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 12 - 2018 Versterking governance IKB Ei Leden Raad van Beheer IKB Ei benoemd Op 20 november jl. heeft het bestuur van de stichting OVONED met onmiddellijke ingang de heren Jan van Beurden, Charles den Hoed en Jan Wolleswinkel benoemd tot lid ... Lees verder »

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 11 2018

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 11 - 2018 RUB-middelenBiociden en gewasbeschermingsmiddelen moeten beoordeeld worden op de veiligheid, dit gebeurt aan de hand van Europese wet- en regelgeving. Er zijn middelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op de Nederlandse markt ... Lees verder »