Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

2019 is begonnen: heeft u al een douche?

Doucheverplichting IKB Ei

Binnen IKB Ei is op 1 juli 2018 de doucheverplichting ingegaan. Binnen deze doucheverplichting gelden er twee verschillende overgangstermijnen: ... Lees verder »

Deelnemersbijdrage 2019

Het versterkte IKB Ei heeft als doel de beheersing van alle mogelijke risico’s. Om dat te kunnen waarmaken is het noodzakelijk om te investeren in IKB Ei. Want een hoger kwaliteitsniveau vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. ... Lees verder »

Voortgang versterking IKB Ei

Om het vertrouwen in onze producten zeker te stellen wordt IKB Ei momenteel aanzienlijk versterkt. Dit naar aanleiding van de conclusies uit het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van de Commissie Sorgdrager en het eindrapport van de sectorwerkgroep Versterking Zelfregulering Eiersector. ... Lees verder »