Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.

Nieuws

Nieuwsbrief IKB Ei – Nr.5 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacy beleid doorgevoerd met betrekking tot:transparantie over hoe OVONED uw persoonsgegevens gebruikt; duidelijkheid over uw rechten en de verplichtingen van OVONED met betrekking tot uw ... Lees verder »

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 4 – 2018

Per 1 augustus 2018 treden er nieuwe wijzigingen in werking binnen IKB Ei. Deze wijzigingen worden binnenkort gepubliceerd op onze website. IKB Ei informeert u over deze wijzigingen via een reeks nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief bespreken we de wijzigingen met ... Lees verder »

Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 3 – 2018

Naar aanleiding van de fipronil crisis heeft de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen, met vertegenwoordigers uit de eierketen en de overheid, aanbevelingen opgesteld. Het doel is om de risico’s op een dergelijke crisis in de toekomst te verkleinen en om het ... Lees verder »