Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

Voedselveiligheid is en blijft topprioriteit binnen IKB Ei

Witte eieren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag haar rapport ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is het ontbreken van een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s tijdig te signalen en te beoordelen. OVONED sluit zich aan bij deze conclusie van het rapport, als het gaat over de ... Lees verder »

Voorkom verspreiding vogelgriep naar Nederland

Er is een snelle toename van vogelgriepuitbraken in België. Daarom is extra preventie nodig om de kans te verkleinen dat het LPAI-virus zich naar Nederland verspreidt. Daarom neemt IKB Ei het advies van AVINED over: gebruik bij het vervoer vanuit België van (broed)eieren, eendagskuikens, opfokdieren en/of slachtdieren de bestaande hygiëne ... Lees verder »

Toezicht op CI’s wordt versterkt

In het eindrapport van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) staan 22 aanbevelingen die onze keten moeten verbeteren. Eén daarvan is dat het toezicht op de certificerende instanties (CI’s) intensiever moet worden. Een onafhankelijk deskundige heeft hiervoor een programma opgesteld dat het functioneren van de CI’s in de gaten ... Lees verder »