Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

Controle kritische stoffen in eieren

Witte eieren

IKB Ei controleert op kritische stoffen in eieren. Met als doel het tijdig in beeld brengen van incidenten en gerichte maatregelen kunnen nemen om een crisis te voorkomen. Ook wordt hiermee een extra garantie afgegeven richting de afnemers en de consument. ... Lees verder »

Drie vragen over: Doorgifte diergeneesmiddelen aan afnemers

Bij IKB Ei zijn er vanuit verschillende schakels vragen binnengekomen over voorschrift E9.6: ‘Indien diergeneesmiddelen worden gebruikt dan moet dit schriftelijk worden doorgegeven aan de afnemer’. De drie meest gestelde vragen licht IKB Ei toe in dit bericht: ... Lees verder »

Pilot onaangekondigde controle gestart

Witte eieren

Zoals eerder aangekondigd is ter versterking van IKB Ei de pilot voor onaangekondigde controles gestart. De pilotfase loopt tot en met eind maart 2019. ... Lees verder »