Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

Risicoanalyse dioxine/pcb’s en informatieblad

Dioxines vormen een risico voor uw pluimveebedrijf en de voedselveiligheid van uw producten. Het is daarom van belang om de risico’s rondom dioxine goed in de gaten te houden. Denk daarbij onder andere aan het volgende: Zorg ervoor dat u alleen diervoeder aankoopt van SecureFeed deelnemers. Voor mengvoeders geldt dat hierop aanvullend ... Lees verder »

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2020

De werkzaamheden voor IKB Ei worden betaald uit de deelnemersbijdrage. In 2020 blijft deze gelijk aan de deelnemersbijdrage van 2019. Meer informatie over de deelnemersbijdrage vindt u hier. In 2020 voeren we de reguliere werkzaamheden uit die bij het schemabeheer horen, zoals het beantwoorden van vragen van deelnemers en het uitvoeren van het ... Lees verder »

Melding binnengekomen bij Meldpunt IKB

Witte eieren

Via het meldpunt IKB is een melding binnengekomen over de verkoop van een bloedluismiddel genaamd ‘Novodor’ van leverancier Dorky. Het middel Novodor van leverancier Dorky staat, met de kennis van vandaag, niet geregistreerd in de databank van Ctgb en mag daarom, volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en volgens het ... Lees verder »