Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

IKB Ei is geaccepteerd voor ketenborging.nl

IKB Ei is geaccepteerd voor ketenborging.nl voor de schakel legeindbedrijven. Met de acceptatie van IKB Ei zijn vrijwel alle aanbevelingen van Onderzoekscommissie Sorgdrager gericht aan de Nederlandse eiersector afgerond. De heer Krouwel, voormalig voorzitter van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen, vindt het geweldig om te horen dat ... Lees verder »

Risicoanalyse dioxine/pcb’s en informatieblad

Dioxines vormen een risico voor uw pluimveebedrijf en de voedselveiligheid van uw producten. Het is daarom van belang om de risico’s rondom dioxine goed in de gaten te houden. Denk daarbij onder andere aan het volgende: Zorg ervoor dat u alleen diervoeder aankoopt van SecureFeed deelnemers. Voor mengvoeders geldt dat hierop aanvullend ... Lees verder »

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2020

De werkzaamheden voor IKB Ei worden betaald uit de deelnemersbijdrage. In 2020 blijft deze gelijk aan de deelnemersbijdrage van 2019. Meer informatie over de deelnemersbijdrage vindt u hier. In 2020 voeren we de reguliere werkzaamheden uit die bij het schemabeheer horen, zoals het beantwoorden van vragen van deelnemers en het uitvoeren van het ... Lees verder »