Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

Melding binnengekomen bij Meldpunt IKB

Witte eieren

Via het meldpunt IKB is een melding binnengekomen over de verkoop van een bloedluismiddel genaamd ‘Novodor’ van leverancier Dorky. Het middel Novodor van leverancier Dorky staat, met de kennis van vandaag, niet geregistreerd in de databank van Ctgb en mag daarom, volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en volgens het ... Lees verder »

Stalmetingen in IKB Ei

Elke stal dient te beschikken over een IKB Ei stalmeetrapport (behalve kooi- en koloniehuisvesting ) en een wettelijk stalmeetrapport. Deze rapporten worden gebruikt om het maximaal te houden aantal leghennen te bepalen voor uw stal. Een aantal zaken die u moet weten: Als IKB Ei legbedrijf moet u altijd een wettelijk en een IKB stalmeetrapport ... Lees verder »

Voortgangsrapportage Actieplan Voedselveiligheid gepubliceerd

Om de voedselveiligheid van eieren te garanderen is eind 2018 het Actieplan Voedselveiligheid gepubliceerd. Hiervan is de nieuwe voortgangsrapportage naar de tweede kamer gestuurd. In dit actieplan staat de implementatie beschreven van de 22 aanbevelingen om de voedselveiligheid beter te borgen. De eiersector heeft het merendeel van haar ... Lees verder »