Menu

Welkom bij IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst.


IKB Ei nieuws

Uitvoeringsbesluit van kracht bij import pluimvee uit België

De H3N1-situatie in België lijkt steeds meer onder controle te zijn, maar verdere verspreiding van het virus is nog steeds mogelijk. Daarom stelt IKB Ei per 19 augustus 2019 een uitvoeringsbesluit in voor IKB Ei deelnemers die pluimvee importeren uit België. Een uitvoeringsbesluit houdt in dat er tijdelijk aanvullende voorschriften van kracht zijn ... Lees verder »

Vragen uit het veld

- Hoe controleer ik de geleverde diensten op IKB Ei-waardigheid? Samen met alle schakels in de legssector zorgen we voor veilige en gezonde eieren, die voldoen aan de kwaliteitseisen. Om er zeker van te zijn dat de geleverde diensten op uw bedrijf IKB Ei-waardig zijn, is het goed om regelmatig het register van IKB PSB erkende bedrijven te ... Lees verder »

OVONED heeft vertrouwen in ingeslagen weg

OVONED heeft kennis genomen van het rapport van Foodlog ‘een veiliger, integere en rendabele ei-keten’ en zal dit uitvoerig bestuderen. Als in dit rapport nieuwe inzichten worden gegeven, ten opzichte van de aanbevelingen uit het rapport van Onderzoekscommissie Sorgdrager en de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE), zal OVONED de ... Lees verder »